zdjęcia FILM KONTAKT ART BUS KR 7361EJ katalog organizator RELACJE Z PRZEBIEGU informacje o projekcie partnerzy pojęcie ekspresjiOGŁOSZENIA START

Informacje o Projekcie

 

 

 

„EKSPRESJA Z LUTYŃSKIM”

Wspólnym mianownikiem warsztatów, koncertów, happeningów i szeregu innych wydarzeń artystycznych, które oferuje Piotr Lutyński wraz z ART BUS-em, jest pojęcie ekspresji, szeroko badanej i odkrywanej przez uczestników projektu.

 Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi formami ekspresji artystycznej, będą świadkami jej spontanicznego wyzwalania się, m.in. w muzyce, w plastyce, w happeningu. Dzięki niej odkryją w sobie dotychczas niezbadany potencjał twórczy i nabiorą odwagi by zaprezentować własne zdolności (muzyczne, wokalne, plastyczne) szerszej publiczności.

TROCHĘ O ZJAWISKU EKSPRESJI I EKSPRESJONIZMACH W SZTUCE

Wspólnym mianownikiem dla pojęć „ekspresja” i „ekspresjonizm” oraz dla przymiotników „ekspresyjny” i „ekspresjonistyczny” jest przeciwstawianie się wszelkim wartościom zewnętrznym i „obiektywnym”, czyli ukazywanie w dziele subiektywnych doznań przez artystę.

Ekspresjonizm - w bardzo szerokim znaczeniu - określa sztukę o wzmożonej ekspresji; poruszającą uczuciowo, niepokojącą; często bardzo osobistą, gwałtowną wypowiedź artysty, odzwierciedlającą jego wewnętrzne emocje.

Pojęcie ekspresjonizmu dotyczy sztuk plastycznych, jak również muzyki, literatury i filmu. Termin ekspresjonizmu można odnieść do rozmaitych zjawisk artystycznych, w najszerszym zaś sensie dotyczy on utworów, w których artysta ponad obiektywną obserwację przedkłada subiektywne uczucia.

Karina Dzieweczyńska,

autor i kurator projektu