zdjęcia FILM KONTAKT ART BUS KR 7361EJ katalog organizator RELACJE Z PRZEBIEGU informacje o projekcie partnerzy pojęcie ekspresjiOGŁOSZENIA START

Informacje o Projekcie

 

 

... a tak było w Tarnowskich Górach

Tyrnirj Wielkiej Piłki

Warsztaty bębniarskie

Air Traffic

Taniec orientalny

Warsztaty plastyczne Oli Matonii

fotografie dzięki uprzejmości     3 Dzień Kultury Ulicznej w Tarnowskich Górach 2009

 

 

 

 

Turniej Wielkiej Piłki

Fireshow Doll in Art

Grupa Art Bus

Warsztaty z flowerstick Tomka Nycza

fotografie dzięki uprzejmości     3 Dzień Kultury Ulicznej w Tarnowskich Górach 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcia FILM KONTAKT ART BUS KR 7361EJ katalog organizator RELACJE Z PRZEBIEGU informacje o projekcie partnerzy pojęcie ekspresjiOGŁOSZENIA START

 

 

 

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie w Świeciu w dniach: 28 czerwca - 6 lipca 2010r. interdyscyplinarnych warsztatów rozwijania kreatywności i wyzwalania ekspresji pod nazwą „Ekspresja z Lutyńskim”, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi formami ekspresji artystycznej, jak również wystąpić w wyjątkowych widowiskach/koncertach, by móc zaprezentować swoje talenty.

Warsztaty przeprowadzi grupa profesjonalnych artystów-muzyków, pod kierunkiem Piotra Lutyńskiego, w oparciu o jego autorski projekt „ART BUS KR 736EJ”, polegający na szeregu artystycznych zajęć/imprez, skupionych wokół specjalnego autobusu, który w świecie sztuki zapisał się już jako "Wóz Drzymały, kino objazdowe, tabor cygański, psychodeliczny autobus beatników z Kenem Keseyem na czele - czyli po prostu alternatywny sposób życia i myślenia o sztuce i kulturze" (Magda Ujma).

Pod profesjonalną opieką artystów (muzyków i plastyków) uczestnicy warsztatów, w trakcie spotkań warsztatowych, przygotują w różnych miejscach Świecia dla mieszkańców miasta koncerty, będące swoistymi interdyscyplinarnymi spektaklami/zjawiskami muzyczno-plastycznymi. Finałowy koncert na Dużym Rynku, będący zwieńczeniem całego projektu, zaplanowany jest na 4 lipca br.

Wszystkie koncerty zorganizowane będą w oparciu o wspomniany powyżej, artystyczny autobus Piotra Lutyńskiego, będący zarazem galerią, wozem teatralnym i kinem objazdowym w jednym. Podczas każdego koncertu, uczestnicy warsztatów wraz z artystami sprawią, że autobus stanie się miejscem zaskakującego występu muzyczno-plastycznego, w którym znajdą się m.in. działania happeningowe i performatywne. Uczestnicy warsztatów i artyści, na potrzeby koncertów, zaanektują otaczającą naturę i będą zachęcać widzów do wspólnego muzykowania. Nastąpi przenikanie się gatunków muzycznych (od jazzu, bluesa, rocka poprzez folk) oraz odbędzie się pokaz prac uczestników warsztatów i artystów. Uczestnicy warsztatów i widzowie koncertów, w zależności od swoich umiejętności, zaprezentują swoje talenty, np. śpiew, grę na różnorodnych instrumentach, taniec, gimnastykę artystyczną, pokażą swoje prace: obrazy, rysunki, rzeźby. W czasie pokazów, przed autobusem, uczestnicy warsztatów i artyści umieszczą również specjalnie przygotowany przez nich stół z poczęstunkiem dla publiczności.

Zespół artystów zorganizuje również konkurs/plebiscyt wśród uczestników warsztatów i wybierze spośród nich pięć najlepszych osób, które podczas koncertów w najciekawszy sposób zaprezentują się i wyrażą ekspresję. Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

 

Warsztaty „Ekspresja z Lutyńskim” przyczynią się do wyzwolenia uczuć, ekspresji i ukrytych możliwości twórczych uczestników, wpłyną na ich rozwój osobisty poprzez wzbogacenie i zwielokrotnienie ich przeżyć i doświadczeń artystycznych, pobudzą ich wyobraźnię, wpłyną na wzrost posiadanych przez nich umiejętności w zakresie kreatywności i wychodzenia poza schematy rozumowania. Ponadto, wszelkie ww. działania podjęte w projekcie, mają również na celu stworzenie okazji i umożliwienie mieszkańcom Świecia zaprezentowanie swoich talentów i umiejętności, słowem - wypromowania siebie wśród lokalnej społeczności.

 

Projekt ma również na celu zaktywizowanie i pobudzenie lokalnego środowiska: osób prywatnych, różnorodnych firm i spółek do inicjatyw na rzecz finansowego bądź rzeczowego wsparcia działań artystycznych podjętych w projekcie.

 

Ty też możesz zostać mecenasem kultury. W zamian za wsparcie - logo Twojej firmy znajdzie się na stronie projektu

szczegóły tutaj

KATALOG

W ramach podsumowania warsztatów „Ekspresja z Lutyńskim” wydana zostanie publikacja dydaktyczna (w formie katalogu) - bogato ilustrowana zdjęciami z przebiegu realizacji projektu. Zawierać będzie ona również teksty artystów prowadzących warsztaty, jak również nauczycieli i animatorów kultury z lokalnego środowiska, dotyczące szeroko pojmowanej ekspresji w odniesieniu do przeprowadzonych w Świeciu warsztatów. Publikacja dostępna będzie także do pobrania na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, dzięki czemu stanie się wartościowym materiałem dydaktycznym dla lokalnego środowiska edukacyjno-szkolnego.

 

FILM

Z materiałów nagranych podczas warsztatów i koncertów zostanie przygotowany film video.

 

szczegóły tutaj

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM działań/wydarzeń w projekcie

 

CZWARTEK, 24 czerwca 2010

 

godz. 17.00 - Spotkanie informacyjne z kuratorem projektu. Przedstawienie harmonogramu działań na najbliższy tydzień. Omówienie charakteru i idei projektu: Warsztaty Kreatywności „Ekspresja z Lutyńskim”

MIEJSCE spotkania: w jednej z sal Świeckiego OKSiR-u (na piętrze) - w Sali Konferencyjnej bądź Teatralnej.

 

PONIEDZIAŁEK, 28 czerwca 2010

 

godz. 16.30 - Uroczyste otwarcie projektu: przywitanie artystów w Świeciu i przedstawienie grupy artystycznej uczestnikom warsztatów. Wzajemne poznanie się artystów i uczestników warsztatów.

MIEJSCE ZDARZENIA: parking przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

 

godz. 17.00 - Happening muzyczny „Autobus w fontannie” - z udziałem dzieci i młodzieży - wyzwalanie ekspresji w muzyce. Zachęcamy wszystkich do wzięcia ze sobą instrumentów muzycznych.

MIEJSCE ZDARZENIA: przy fontannie w parku miejskim przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

 

WTOREK, 29 czerwca 2010

 

godz. 17.00 - Happening muzyczny z udziałem dzieci i młodzieży - wyzwalanie ekspresji w muzyce . Zachęcamy wszystkich do wzięcia ze sobą instrumentów muzycznych.

godz. 17.30/18.00 - Happening muzyczno-plastyczny „Taniec z Pollockiem” z udziałem dzieci i młodzieży.

godz. 19.00/20.00 - ALTERNATYWNY KONCERT WIECZORNY (zachęcamy wszystkich do wspólnego muzykowania).

MIEJSCE ZDARZENIA: boisko sportowe w Miasteczku (w Przechowie).

 

ŚRODA, 30 czerwca 2010

 

godz. 11.00 - Happening filmowo-plastyczny „Muzyka dla ryb” z udziałem dzieci i młodzieży.

MIEJSCE ZDARZENIA: zaciemnione pomieszczenia Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (zbiórka w Punkcie Informacyjnym).

 

godz. 15.00 - „O sztuce inaczej” (przedziwne historie ze świata sztuki zaprezentowane na slajdach) - autor wykładu Jan Trzupek, historyk sztuki.

MIEJSCE ZDARZENIA: Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - Sala Konferencyjna - zbiórka w Punkcie Informacyjnym.

 

PIĄTEK, 2 lipca 2010

 

godz. 17.00 - Happening muzyczny z udziałem dzieci i młodzieży - wyzwalanie ekspresji w muzyce . Zachęcamy wszystkich do wzięcia ze sobą instrumentów muzycznych.

godz. 17.30/18.00 - Happening plastyczny „Ekspresja w pudełkach” z udziałem dzieci i młodzieży.

godz. 19.00/20.00 - ALTERNATYWNY KONCERT WIECZORNY (zachęcamy wszystkich do wspólnego muzykowania).

MIEJSCE ZDARZENIA: boisko TKKF (na osiedlu Marianki).

 

SOBOTA, 3 lipca 2010

 

4 Kongres Kociewski w Starogardzie Gdańskim

 

NIEDZIELA, 4 lipca 2010

 

godz. 16.00 - finałowy koncert na Dużym Rynku: happeningi muzyczne i plastyczne (z udziałem dzieci i młodzieży) pod hasłem „Eksplozja dźwięków, barw i kształtów - zwierzęta grają na instrumentach”.

Dodatkowo - lekcja nauki na GITARZE BASOWEJ - poprowadzi Małgorzata Tekiel. Zachęcamy wszystkich do wzięcia ze sobą instrumentów muzycznych.

MIEJSCE ZDARZENIA: Duży Rynek, Świecie.

 

WTOREK, 6 lipca 2010

 

DZIEŃ FILMOWY - projekcje w Sali Widowiskowej (kinowej) Świeckiego OKSiR-u

od godz. 14.00

  • Film z projektu „Teren Budowy / Chełmno. Zbuduj swoje miasto” (szczegóły o projekcie na stronie www.formy.art.pl ) (ok. 10 min.)
  • Projekcja części materiału filmowego zebranego podczas realizacji projektu: Warsztaty Kreatywności „Ekspresja z Lutyńskim” (28 czerwca - 6 lipca 2010)
  • Film „ART BUS KR 736EJ” (20 min.)

Na zakończenie: wspólne muzykowanie, pożegnanie Piotra Lutyńskiego i grupy artystów, sesja zdjęciowa - pamiątkowe zdjęcia z artystami i artystycznym autobusem.

 

PIĄTEK, 10 września 2010

 

Uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu:

Podziękowanie sponsorom, partnerom i wszystkim osobom, biorącym udział w realizacji projektu.

Rozdanie publikacji dydaktycznej/katalogu z warsztatów „Ekspresja z Lutyńskim”.

Rozdanie dyplomów uczestnikom warsztatów oraz rozdanie nagród rzeczowych zwycięzcom konkursu.

PROJEKCJA FILMU VIDEO z przebiegu warsztatów „Ekspresja z Lutyńskim” w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

 

PROWADZĄCY WARSZTATY

Zajęcia poprowadzi 10-osobowy zespół artystów, w skład którego wejdą: lider grupy - Piotr Lutyński (skrzypce), Małgorzata Tekiel (gitara basowa), Marek Kozica (wiolonczela), Tony Wrafter (saksofon), Walenty Dubrowski (harmonia), Krzysztof Chwedczuk (bębny), Jan Trzupek (mandolina), Aleksander Wityński (manager grupy), Ryszard Nowak (nagłośnienie), Andrzej Pietroń (kierowca, operator kamery).

 

szczegóły tutaj

 

 

opracowanie tekstu: Karina Dzieweczyńska,

autor i kurator projektu

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE

 

  • plakat - autor Kamila Knapp
banner - autor Kamila Knapp